Toen en nu foto’s.

Toen en nu foto’s  in West Brabant, 1944-nu.

Druk op de eerste foto om de galerij te openen.