Over ons

Wij zijn 6 vrienden bij elkaar gebracht door dezelfde hobby. Onze hobby betreft de interesse in de periode 1940-1945. Wij komen allen uit de gemeente Zundert en hierdoor zijn wij voornamelijk geïnteresseerd in de bevrijders van deze streek. Onze bevrijders betreffen soldaten van de 104e infanterie divisie “The Timberwolves”. Sinds 30 januari 2002 hebben wij samen een stichting opgericht: Stichting “vrienden van de Timberwolves”

Waarom de Stichting “Vrienden van de Timberwolves”?
De oprichters van deze stichting wonen allen in de gemeente Zundert, dat de eerste gemeente was die deze divisie bevrijdde op 27 en 28 oktober 1944. De soldaten van deze divisie kwamen naar Europa op jonge leeftijd om ons te bevrijden van de Duitse bezetting. We willen de mensen in onze streek zeker niet laten vergeten wie hun bevrijders waren in 1944 na vier jaar Duitse bezetting. We hopen een hommage te brengen aan onze bevrijders, die voor onze vrijheid enorme, soms het hoogste offer brachten. “Lest we forget”.

bestuur

Wij willen ter ere van hen ook hun geschiedenis levend houden en wel op verschillende manieren: Ten eerste door zoveel mogelijk contact te houden met de veteranen van de Timberwolf Association, een vereniging van veteranen van de 104e infanterie divisie, alsmede de Timberwolf pups Association, een vereniging van familie van Timberwolf veteranen. Dit gebeurt wekelijks door middel van e-mail. We verspreiden deze informatie weer door naar de belangstellenden. Ook is heel hun geschiedenis te raadplegen op hun website, zie hiervoor ook onze links pagina.

Ook organiseert de veteranen vereniging om de 2 à 3 jaar een reis naar Europa, en komen dan vanzelfsprekend in onze buurt, we ontvangen hen en leiden de veteranen rond in onze gemeente en bezoeken de plaatsen waar in 1944 strijd is geleverd.

Ook zoeken we, op hun verzoek, naar plaatsen en/of mensen die ze na al die jaren terug willen zien. Dit soort verzoeken hebben we al meerdere keren gekregen. We hebben ook al een paar keer succes gehad en de plaats of de persoon gevonden.

In Zundert staat sinds mei 2001 een monument ter ere van de Timberwolves, onze taak is ook om dit monument bij te houden en de tekst in de infobox periodiek te vernieuwen.

In juni 2002 is er in Achtmaal het militair historisch museum geopend door de stichting militair historisch museum. In het museum ziet u een uitgebreide collectie van uniformen, wapens en ander gebruikte materialen tijdens de periode 1940-1945. Hierbij een groot aantal uniformen en andere zaken gebruikt door de soldaten van de 104e infanterie divisie. We werken nauw samen met de stichting militair historisch museum.

We doen ook aan “levende geschiedenis” dat wil zeggen we verzamelen Amerikaanse oorlogsvoertuigen, uniformen, uitrusting, wapens, tenten, persoonlijk materiaal, rantsoenen etc. We geven met onze voertuigen en gekleed in onze originele uniformen een beeld van de Amerikaanse soldaat van de Timberwolf divisie anno 1944. We beelden de soldaat zo goed mogelijk uit door ook rantsoenen en papierwerk na te maken. We doen dit op speciale bijeenkomsten, bevrijdingsritten, kampementen en op verzoek. We organiseren jaarlijks, op de derde zondag van oktober, Timberwolf tracks, een fiets en wandeltocht door het gebied waar de divisie actief was in 1944. We geven op verzoek ook lezingen en uitleg op scholen of ontvangen die in het museum.