1944

 

eerste3

Timberwolves op de Meirseweg in Zundert.

De eerste gevechtsweek 20 t/m 28 oktober 1944:

Alvorens te beginnen met de eerste gevechtsweek van de Timberwolf divisie eerst even een korte uitleg hoe een Amerikaanse infanterie divisie is opgebouwd. Naast verschillende ondersteunende eenheden, zoals artillerie, genie, geneeskundige dienst etc, is de divisie opgebouwd uit 3 infanterie regimenten, bij de Timberwolf divisie het 413e, het 414e en het 415e regiment infanterie. Een regiment bestaat weer uit drie bataljons, en het bataljon weer uit vier compagnies. het eerste bataljon met de compagnies A, B, C en D, het tweede bataljon met de compagnies E, F, G, en H, en het derde bataljon met de compagnies I, K, L en M. Waarbij de eerste drie altijd infanterie compagnies zijn en de laatste altijd de compagnie zware wapens, dit is een ondersteunende compagnie met middelzware mitrailleurs en mortieren. Een infanterie compagnie bestaat weer uit drie pelotons en een peloton weer uit drie groepen van twaalf man, de zogenaamde squad.

20 oktober 1944:

Om 17.30 uur zijn alle eenheidscommandanten en stafofficieren van de divisie verzameld voor een bespreking met de divisiecommandant Majoor Generaal Terry Allen en Luitenant generaal Guy G. Simonds de commandant van het Eerste Canadese leger, in een kasteel in de buurt van Elewyt in België. Hier krijgen de commandanten te horen dat tussen 23 en 25 oktober de Timberwolf Divisie richting frontlijn gaat om de Britse 49e infanterie divisie af te lossen, de Britten schuiven door naar links richting Kalmthout en Nieuwmoer. De opdracht van het Eerste Canadese leger is om de noordelijke toegang van de Antwerpse haven vrij te maken, de haven zelf is al in Geallieerde handen, maar er kan nog geen gebruik gemaakt worden van deze haven omdat de Duitsers de noordelijke toegang bezet houden. Luitenant generaal Simonds merkt op dat de divisie nu wordt ingezet bij een van de belangrijkste operaties uit de oorlog, het vrijmaken van de Antwerpse haven.

21 oktober 1944:

De laatste voorbereidingen worden getroffen, en nog gauw worden er brieven naar huis geschreven met de melding “we gaan naar het front”.

22 oktober 1944:

Op deze dag geeft het Britse Eerste korps, met als bevelhebber Majoor Generaal John A. Crocker, het bevel aan de Timberwolf Divisie om de Britse 49e Infanterie Divisie af te lossen tussen 23 en 25 oktober 1944, en defensieve posities in te nemen net ten noorden van de Belgische plaats Wuustwezel, aan de hoofdweg van Antwerpen naar Breda, 8000 yards (=7,3 kilometer) aan beide zijden van deze hoofdweg.

23 oktober 1944:

413e Regiments Gevechtsteam:

413e infanterie regiment bijgenaamd “The Seagulls”

385e artillerie bataljon (105 mm geschut)

Compagnie A van het 329e medisch bataljon

1e peloton van A compagnie van het 329e genie bataljon

een onderdeel van het 104e verbindings compagnie

B Squadron van het 147e bataljon van het Britse tank Corps (Churchill tanks)

Dit team heeft als commandant Kolonel Welcome P. Waltz. In de vroege ochtend uren van deze 23e oktober begint dit team met het aflossen van de Britse 56e infanterie brigade ten noorden van Terbeek en Loenhout, om 17.00 uur is de aflossing gereed. De 3 infanterie bataljons worden naast elkaar opgesteld op een 8000 yards (=7,3 kilometer) breed front, van rechts naar links het eerste, tweede en het derde bataljon. De eerste nacht aan het front is het rustig, de eerste patrouilles in de nacht van 23 op 24 oktober melden geen vijand in de onmiddellijke omgeving. Sergeant Leo Powers en Soldaat eerste klas Craydon Nickels van compagnie A van het 413e regiment nemen de eerste Duitse soldaat gevangen, terwijl ze op de uitkijk staan op een positie ongeveer 400 meter voor hun eigen linie. Soldaat Hubert L. Merrit van dezelfde compagnie is de eerste gesneuvelde van de divisie tijdens een gevechtsactie. Dezelfde nacht verplaatst het hoofdkwartier van de divisie zich naar Wuustwezel.

24 oktober 1944:

414e Regiments Gevechtsteam:

414e infanterie regiment bijgenaamd “Mountaineers”

386e artillerie bataljon (105 mm geschut)

Compagnie B van het 329e medisch bataljon

1e peloton van B compagnie van het 329e genie bataljon

een onderdeel van het 104e verbindings compagnie

C Squadron van het 147e bataljon van het Britse tank Corps (Churchill tanks)

Dit team heeft als commandant Kolonel Anthony J. Touart. Op deze dag lost het 414e regiment gevechtsteam de Britse 147e infanterie brigade af in een 4000 yards (=3,6 kilometer) zone met in het midden de hoofdweg Antwerpen Breda, tussen Wuustwezel en de grenspost.                                                                                                                      Het eerste bataljon gaat rechts van de weg in stelling, het tweede bataljon links van de weg. Het derde bataljon blijft in reserve. De aflossing is afgerond om 16.00 uur. In de nacht van 24 op 25 oktober zijn er verschillende patrouilles van het 413e en het 414e regiment. Om 23.50 uur die nacht is het een patrouille van het 414e regiment die als eerste de grens overschrijdt en op Nederlands grondgebied opereert. Om 23.00 uur komt divisie veldorder nummer 5: Deze luidt: alle regimenten moeten oprukken naar een denkbeeldige lijn A die zich net over de Belgisch/Nederlandse grens bevindt. Tevens wordt er een tweede denkbeeldige lijn gelegd, namelijk lijn B die zich 3000 yards (=2,7 kilometer) noordelijker bevindt ten opzichte van lijn A.

25 oktober 1944:

415e Regiments Gevechtsteam:

415e infanterie regiment bijgenaamd “Old Faithfull”

929e artillerie bataljon (105 mm geschut)

Compagnie C van het 329e medisch bataljon

1e peloton van C compagnie van het 329e genie bataljon

een onderdeel van het 104e verbindings compagnie

A Squadron van het 147e bataljon van het Britse tank Corps (Churchill tanks)

Dit team heeft als commandant Kolonel John H. Cochran. Op 25 oktober om 9.30 uur lost het 415e regiment gevechtsteam de Britse 146e infanterie brigade af in een 4000 yards (=3,6 kilometer) zone, met het eerste bataljon op rechts in contact met het 414e regiment en het derde bataljon op links. Het tweede bataljon wordt in reserve gehouden. De aflossing van de Britse 49e divisie is nu compleet.

Terwijl het 415e regiment nog bezig is met aflossen begint voor het 413e regiment reeds de aanval om 6.00 uur in de ochtend. Daar dit regiment de grootste afstand af moet leggen naar lijn A. Links rukt het derde bataljon op richting het gehuchtje Heilbloem, rechts hiervan rukt het tweede bataljon op in de richting van het landgoed Maxburg, het eerste bataljon is in reserve en bevindt zich rechts achter het tweede bataljon. Al snel krijgt het 413e regiment te maken met Duitse tegenstand, men komt onder machinegeweer en mortiervuur te liggen. De tegenstand is echter niet voldoende om hun opmars te stuiten. Er ontstaat wel een gat met hun rechterflank die bestaat uit BOB force, een samenraapsel van diverse Britse eenheden. Om 14.00 uur wordt het 413e regiment versterkt met de verkenningseenheid van de divisie, zij worden ingezet om het gat tussen het 413e regiment en BOB force op te vullen. Om 17.00 uur moet de opmars worden gestaakt wegens felle Duitse tegenstand, waaronder zwaar artillerievuur op het derde bataljon, het 413e regiment bevindt zich vlak voor lijn A. Enige tijd later valt de I compagnie van het derde bataljon, gesteund door een sectie Britse Churchill tanks Heilbloem aan en schieten o.a het dak in brand. Heilbloem is een Duitse voorpost, versterkt met zware machinegeweren en 20 mm Flak geschut. Ongeveer 600-800 yards (= 500-700 m) achter Heilbloem is de vijandelijke hoofd verdedigingslijn in huizen en in de bossen bij Goorkens. Als de avond valt wordt Heilbloem ingenomen door de I en K compagnies van het derde bataljon. Om 22.30 uur krijgt de L compagnie van het 413e regiment het bevel om op te rukken naar lijn B, gevolgd door de rest van het derde bataljon. de L compagnie krijgt artillerie steun, men vuurt op bekende vijandelijke posten. L compagnie zend een peloton 1000 yards (=750 m) vooruit, gevolgd door de rest van de compagnie. Dit peloton wordt tot stilstand gebracht vlak voor de Duitse linies door hevig vijandelijk vuur. De rest van de compagnie sluit aan en houdt hier stand, ter voorbereiding van een aanval in de vroege ochtend.

In het centrum van de divisie zone begint om 9.00 uur de aanval van het 414e regiment. Rechts rukt het eerste bataljon op in de richting van het klooster Wernhoutsburg, links rukt het tweede bataljon op richting Patersven. Om 10.10 uur krijgt E compagnie (tweede bataljon) contact met de Duitsers die zich bevinden in het Douanekantoor, de sterkte van de tegenstand wordt geschat op één peloton met een zwaar machinegeweer. Om 12.00 uur heerst er grote verwarring, de Duitsers sturen grote hoeveelheden burgers richting de Amerikaanse linies. Om 14.30 uur wordt lijn A bereikt. Om 16.00 uur wordt de aanval hervat door het eerste en tweede bataljon, maar deze keer is de tegenstand een stuk zwaarder en de opmars verloopt zeer langzaam. Compagnie B (eerste bataljon) wordt tot stilstand gebracht door vijandelijk vuur vanuit Wernhoutsburg, compagnie A (eerste bataljon) trekt om het klooster heen en bereikt lijn B, waar het halt houdt voor de nacht. Het tweede bataljon wordt na ongeveer 1000 yards (=900 meter) gestopt door zwaar machinegeweer vuur vanuit betonnen constructies. Door deze felle tegenstand wordt besloten om terug te vallen naar lijn A.

In het linkse gedeelte van de divisie zone begint de aanval van het 415e regiment om 11.30 uur. Rechts rukt het eerste bataljon op in de richting van Ostaaijen, links rukt het derde bataljon op in de richting van Achtmaal, het tweede bataljon blijft in reserve. Oprukkende naar lijn A maakt het 415e regiment maar sporadisch contact met de vijand, en lijn A wordt in het begin van de middag bereikt. Om 15.07 uur krijgen het eerste en het derde bataljon de order om op te rukken naar lijn B. Vanuit Achtmaal en Ostaaijen ontvangt het eerste bataljon vijandelijk artillerie vuur. Het derde bataljon komt al naar 200 yards (=150 m) onder machinegeweer vuur te liggen. Besloten wordt om te stoppen met de aanval en te reorganiseren voor een aanval in de ochtend.

26 oktober 1944:

In de rechtse divisie zone bij het 413e regiment, valt in de vroege ochtend de L compagnie van het derde bataljon de Duitse verdedigingslijn bij Goorkens aan. De aanval wordt afgeslagen en L compagnie lijdt zware verliezen. Diverse aanvallen worden daarna ondernomen maar mislukken eveneens, door de sterke Duitse tegenstand. Ondertussen valt het derde peloton van de G compagnie (tweede bataljon) aan, het is 7.00 uur in de ochtend. Ze moeten een 600 yards (=500 meter) open terrein oversteken terwijl ze onder vuur worden genomen met alles wat de Duitsers hebben, waaronder 20 mm, 40 mm en 88 mm flak kanonnen en machinegeweren. Acht Duitsers die zich willen overgeven worden door hun eigen kameraden neergeschoten. Echt vooruit komt het tweede bataljon niet. Om 7.15 uur wordt de munitie opslag van het 3e bataljon geraakt door vijandelijk vuur en vliegt in de lucht, binnen twee uur wordt de verloren munitie weer aangevuld. De opmars verloopt maar zeer langzaam. Om 16.02 uur meldt de A compagnie van het 414e regiment een tegenaanval op de linkerflank van het 413e regiment. Het derde bataljon van het 413e regiment wordt onmiddellijk gealarmeerd. De Duitsers omzeilen de I en K compagnie en vallen het hoofdkwartier van het 3e bataljon aan, het is dan omstreeks 17.00 uur. De Amerikanen twijfelden niet, er wordt artillerievuur aangevraagd op maar enkele meters voor het eigen hoofdkwartier. Hierdoor werd de Duitse tegenaanval tot staan gebracht. Om 18.00 uur krijgt de E compagnie van het tweede bataljon een tegenaanval te verwerken, net op het tijdstip dat ze zelf tot de aanval wilde overgaan. De Duitse aanval wordt afgeslagen en de bossen voor het landgoed van Maxburg worden ingenomen. Het kasteel is nog in Duitse handen. Op het eind van de middag gaan de L en K compagnie gesteund door de Britse Churchill tanks wederom in de aanval op Goorkens. Deze keer verjagen ze de Duitsers, 2 flak kanonnen worden met bemanning en al veroverd. Er worden tussen de 40 en 50 Duitsers gevangen genomen en ongeveer 150 Duitsers slaan op de vlucht. De K compagnie bereikt lijn B en graaft zich hier in voor de nacht. De rest van het derde bataljon sluit aan bij de K compagnie.

In het centrum van de divisie zone bij het 414e regiment valt het tweede bataljon opnieuw aan en bereikt omstreeks 12 uur in de middag lijn B en stelt zich op naast het eerste bataljon. Het 414e regiment blijft constant druk houden op de Duitse linies.

In de linkse divisie zone bij het 415e regiment valt het derde bataljon aan over vlak en moerassig terrein in de richting van Achtmaal. Het bataljon wordt beschoten door de Duitsers. Ze willen de Duitse stelling omzeilen, maar bij deze beweging wordt het bataljon verrast door zwaar mortiervuur wat verscheidene doden en gewonden veroorzaakt. Het eerste bataljon van het 415e regiment komt ook in de problemen, doordat in de ochtend het tweede bataljon van het 414e regiment enigszins achterblijft en er geen flankdekking is. De commandant van de A compagnie kapitein Bernard S. McKermney sneuveld, tevens wordt de commandant van het eerste bataljon Luitenant Kolonel Elliot gewond afgevoerd. Het tweede bataljon, dat in reserve was, wordt in voertuigen naar de rechtse flank van de divisie zone getransporteerd, dus direct naast het 413e regiment en de verkenningstroepen van de divisie. Het eerste en het derde bataljon komen maar langzaam vooruit door de zware Duitse tegenstand. In de middag en nacht richten de kanonnen van de 415e infanterie geschuts compagnie gesteund door de kanonnen van het 929e artillerie bataljon flinke schade aan onder Duitse tanks en radioposten, tevens leggen ze storingsvuur op Achtmaal. In deze nacht treden vijandelijke patrouilles zeer agressief op en dringen in de sector van het eerste bataljon binnen. Waarschijnlijk dienen deze acties alleen om het terugtrekken van de vijand te verbergen.

27 oktober 1944:

Om 6.40 uur in de ochtend vallen, na een hevige artillerie beschieting, het tweede en derde bataljon van het 413e regiment opnieuw aan. Ze worden ondersteund door een squadron Britse Churchill tanks en door de verkenningstroepen van de divisie en het tweede bataljon van het 415e regiment. De opmars van het derde bataljon verloopt goed, het tweede bataljon ondervind meer tegenstand vanuit het landgoed Maxburg. De F compagnie, en de mortieren van de H compagnie schakelen de Duitse tegenstand uit, en nemen drie krijgsgevangenen. Om 12.30 uur zijn de eerste doelen genomen en de eenheden reorganiseren zich. Om vervolgens om 15.15 uur wederom in de aanval te gaan, en Wernhout en Zundert ten oosten te omtrekken, en via de Meirseweg richting het dorp te trekken, Omstreeks 16.30 uur is het duidelijk dat de Duitsers zich hebben teruggetrokken en de compagnies rukken in colonne formatie zeer snel op. De op Zundert geplande artillerie beschieting wordt afgelast. De brug op de Meirseweg is door de Duitsers gedeeltelijk opgeblazen. Omstreeks 17.15 uur trekt het derde bataljon, geleid door de K compagnie, Zundert binnen. Om 18.00 uur is Zundert geheel in Amerikaanse handen. Het tweede bataljon gaat ten noorden van Zundert in stelling en neemt posities in aan beide zijden van de Hoofdweg Zundert-Breda. Het eerste bataljon neemt posities in tussen het derde en tweede bataljon. Nadat het 329e Genie bataljon een Baily brug heeft gelegd kunnen omstreeks 24.00 uur tanks en andere zware voertuigen ook Zundert binnentrekken.

Het 414e regiment blijft constant druk uitoefenen op de Duitsers en rukken vanaf de grens zeer langzaam op, dit komt door de sterke Duitse tegenstand vanuit een positie gelegen in de steenfabriek. Deze fabriek bevindt zich tussen de grens en Wernhout. Na deze fabriek hebben de Duitsers nog enkele wegversperringen op de hoofdweg geplaatst waardoor het 414e regiment langzaam vooruit komt. Na de terugtrekking van de Duitsers rukt de compagnie verder op richting Zundert.

In het gebied van het 415e regiment valt de I compagnie van het derde bataljon ook aan en schiet een huis in brand van waaruit ze vijandelijk vuur ontvangen. Ze schieten zes Duitsers neer die zich in burgerkleding hebben gestoken. Ook zijn er Duitse sluipschutters in burgerkleding gesignaleerd. Om deze reden worden alle burgers uit de gevarenzone geëvacueerd. Amerikaanse patrouilles dringen Achtmaal binnen en constateren dat de vijand is weggetrokken. Van de Achtmaalse bevolking wordt vernomen dat de Duitsers nieuwe stellingen hebben betrokken vijf kilometer noordelijker. In Achtmaal overhandigd een Nederlands verzetsman diverse kaarten en tabellen en andere belangrijke informatie betreffende Duitse posities in Nederland aan Luitenant Kolonel Kelleher, de bevelhebber van het derde bataljon van het 415e regiment. Deze informatie wordt direct doorgezonden naar het hoofdkwartier van het eerste Canadese leger. Beide bataljons houden voor de nacht halt op lijn B.

28 oktober 1944:

In de nacht van 27-28 oktober om 3.00 uur volgt divisie veldorder nummer 6. Deze luidt:

De gehele divisie sluit aan en behoudt Zundert, ze houdt contact met de vijand door te patrouilleren op de weg Zundert-Breda.

Rucphen is het doel voor het 414e regiment.

De divisie bereidt een aanval richting Breda voor via Rucphen in noord-westelijke richting.

Het 413e regiment blijft in divisie reserve, om de hoofdaanval op Breda voor te bereiden.

Het 415e regiment beschermt de rechterflank van het 414e regiment bij haar opmars naar Rucphen.

Voor het 413e regiment is deze 28e oktober een dag om te reorganiseren en voorbereidingen te treffen voor een nieuwe opmars. Het regiment verblijft de gehele dag in Zundert.

Om 8.45 uur ontvangt de divisie een nieuwe order van het eerste Britse korps, om niet naar Rucphen, maar naar Breda op te rukken. Om 11.00 uur trekt het 414e regiment door het 413e regiment om de opmars in te zetten richting Breda. Het derde bataljon neemt de leiding, gevolgd door het tweede en daarna het eerste bataljon. Net voor Rijsbergen ontvangt het regiment enig artillerie vuur. Om 17.00 uur wijzigen de orders wederom. Men moet stoppen met de opmars richting Breda na Rijsbergen en dan draaien naar het noorden in de richting van de Mark rivier en de plaatsen Etten en Leur.

In de avond wordt Rijsbergen bevrijdt. Het 414e regiment brengt de nacht door in Rijsbergen en bereidt de nieuwe aanval voor in de richting van Etten.

Het 415e regiment trekt op 28 oktober door Achtmaal naar een positie zuid-westelijk van Zundert, nabij Biggelaar. Om 17.00 uur volgt een nieuw bevel. Het eerste bataljon rukt op aan de rechtse zijde van de regiments zone in de richting van Sprundel en Sint-Willebrord, de voortgang van deze opmars verloopt goed, totdat artillerie en machinegeweer vuur hun ophoudt iets ten zuiden van Sprundel. Vier uur later verdrijft men de Duitsers uit deze positie, mede door fel artillerie vuur van het 929e artillerie bataljon en de mortieren van de D compagnie van het eigen bataljon.

De rest van het regiment neemt de linkse kant van de regiments zone in de richting van Rucphen. Hun opmars verloopt ook goed, om 22.30 uur wordt de hulp ingeroepen van de C compagnie van het 329e genie bataljon. Bij Hulsdonk ligt een grote wegversperring van omgevallen bomen. Na een uur is de versperring opgeruimd. Net voor Rucphen krijgt men zwaar artillerie vuur te verduren. De voertuigen trekken terug, maar de infanterie gaat de gehele nacht door. In de ochtend van de 29e hebben beide groepen posities bereikt ten zuiden van de hoofdweg Breda-Roosendaal. Aan het eind van de dag van de 28e oktober 1944 is de gehele gemeente Zundert bevrijd.